Ви для дитини, а не вона для вас; ви повинні пристосовуватись до її природи, до її духовного стану.

 

                                                                    Добролюбов

                                                                                                                                                                                            

 Психологічний супровід у школі

Супровід на етапі прийому й шкільної адаптації дітей

Супровід першокласників, що відчувають труднощі в шкільній адаптації  (навчанні, спілкуванні, самопочутті)

Супровід школярів у період закінчення початкової школи (кінець четвертого класу)

Супровід школярів у період адаптації в середній ланці

Супровідна робота в період підліткової кризи

Супровід школярів у старшій ланці (11-й клас)

Обдарована дитина у системі психологічної служби

 
  Психологічні закономірності підготовки до тестування випускників, які повинні враховувати педагоги при навчанні: 

1. Виділяти головне.

2. Бачити подібне й відмінне, порівнювати.

3. Працювати зосереджено.

4. Згадувати те, що потрібно для відповіді на запитання.

5. Узагальнювати та диференцію¬вати.

6. Міркувати та робити висновки.

7. Робити схеми-конспекти, в яких на окремих аркушах у вигляді логічних схем, моделей представлений зміст вивченої теми.
 

Психологічні тести

Тест на оцінку рівня конфліктності особистості