ПОЛОЖЕННЯ

про художньо-мистецьку студію „ ДИВОЦВІТ”

 

Художньо- мистецька студія „ДИВОЦВІТ” – це художньо-мистецьке добровільне об’єднання творчих особистостей-учнів школи, створене з метою формування свідомих, духовно багатих, з почуттям прекрасного,

здатних до творчої праці людей.

 

Змістом роботи студії є формування в учнів загальної культури, естетичних навичок, тому її завдання :

§        розвиток уміння відрізнити прекрасне в повсякденному житті, цінувати його у вчинках людей;

§        прищеплення любові до краси рідної природи, до витворів мистецтва, живопису, літератури;

§        забезпечення умов для їхньої творчої практичної діяльності.

 

Мета роботи студії:

§        виявити обдарованих учнів;

§        сприяти розвитку їхніх творчих здібностей, нахилів, інтересів, уподобань;

§        допомагати їм реалізувати свої можливості у повсякденному житті;

§        виховувати естетичні смаки, захоплювати красою, збагачувати духовний світ учня;

§        пропагувати народні ремесла;

§        створити умови для самореалізації особистості учня.

 

Членство у студії є почесною справою.

Членом художньо-мистецької студії „ДИВОЦВІТ” може бути кожна творча особистість, яка:

§        небайдужа до краси;

§        зацікавлена у підвищені своєї майстерності;

§        має ( або прагне мати) певний творчий доробок.

§         

Член студії:

§        є активним учасником районних і обласних конкурсів та виставок;

§        систематично відвідує засідання студії ( 2 рази в місяць);

§        бере участь у організації персональних творчих виставок членів студії та подає свої роботи для виставок;

§        працює над естетичним оформленням кабінету;

§        веде свою діяльність під час уроків образотворчого мистецтва та у вільний від уроків час;

§        має право на реалізацію вільного творчого задуму.

 

 

Повноваження члена студії можуть бути припинені у разі:

§     складання повноважень за  особистою заявою;

§     у разі закінчення школи.

 

Форми роботи:

v    участь у конкурсах малюнків;

v    художнє оформлення шкільних свят;

v    естетичне та художнє оформлення кабінету;

v    організація та проведення персональних творчих виставок учнів

 „ Юні таланти”;

v    участь в організації щорічних шкільних виставок робіт з прородного матеріалу „ Осінні фантазії”,  „Замість ялинки зимовий букет”;

v    участь у творчому звіті кафедри „ У життя – через красу”;

v    участь в організації фестивалю „Парад талантів”.

 

 

Прогнозовані  результати  роботи:

§           реалізація творчих здібностей вихованців;

§           забезпечення духовного і творчого розвитку учнів.