Мета нашої школи дати виявитися самостійним творчим силам дитини, виховати людину з широким розумінням своїх громадянських обовязків, з належним високорозвиненим розумом – таку людину, яка ніде, ні за яких обставин не загине морально і фізично і проведе в життя свою незалежну думку. Ця людина має бути успішною.А нова школа – ШКОЛОЮ УСПІШНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ.

У Школі успішного розвитку особистості:

§        чисто, тепло, затишно, психологічно комфортно, фізично безпечно;

§        існує чуйність, творча співдружність;

§        культивується висока повага один до одного, що виражається у спільній радості за успіх кожного, в наполегливій праці на користь шкільних традицій;

§        постійно створюються умови для різноманітної творчості та саморозвитку всіх її мешканців, тут повсякчас шукають способи для розкриття і розвитку чеснот кожного;

§        відчувається повага до природи, навколишнього світу, своєї Батьківщини, свого дому, батьків, учителів, дітей.

На нашу думку, успішна сучасна школа – це затишна домівка, де кожен учень, кожен учитель, кожен батько чи мати почувається господарем, де йому комфортно, де його почують, зрозуміють і підтримають.

Тільки в такій школі дитина стає лідером, людиною з активною життєвою позицією, яка не тільки бачить проблеми навколишнього життя, а й уміє їх визначити, знайти шлях їх розв’язання.

      Вся діяльність школи має бути спрямована на створення виховної системи гуманістичного типу, головна мета якої – максимальний розвиток особистості учня й підготовка до самореалізації в житті з опорою на такі ціннісні орієнтири: здоров’я (фізичне і психічне), родину, Вітчизну, культуру.

 Перша цінність – здоровя учня (матеріальна база для занять фізкультурою і спортом, моральний клімат, корекція, профілактика).

Друга цінність – родина ( турбота про родину, мікроклімат сімї, стосунки родини і школи).

Третя цінність – Вітчизна ( історія народу, патріотичне виховання).

Четверта цінність – культура ( національна і світова культура, духовність).

 

Основними принципами побудови ШКОЛИ  є:

§        Принцип творчої діяльності та самостійності 

§        Принцип демократизації

Це співробітництво педагогів і учнів, відхід від авторитарного стилю виховання, ствердження таких форм, які сприяють формуванню демократичної культури особистості.

   

Завдання  проекту:

§        формування творчої особистості, освідченої, здатної до самореалізації та самовдосконалення;

§        виховування свідомого громадянина України, який поважає історичне минуле свого народу і толерантно ставиться до культурних та національних здобутків інших народів;

§        створення сприятливих умов для задоволення різноманітних інтересів дітей та підлітків;  

§        формування в учнів особистісно-ціннісного ставлення до подій суспільного життя;

§        створення позитивного соціально-психологічного мікроклімату в школі та класах;

§        поповнення матеріально-технічної бази.

 

     Навчально-виховну роботу побудовано за двома напрямами – урочна і позаурочна діяльність.

 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛИ  „ПОШУК”

 

 

Урочна діяльність

§        Система гнучкого розкладу

§        Профільне вивчення предметів

§        Особистісно орієнтоване навчання

§        Уроки обміну

§        Введення нових курсів

§        Динамічні групи

 

 

Позаурочна діяльність

§        Робота студій, гуртків

§        Шкільне видавництво

§        Заняття з обдарованими дітьми

§        Робота на пришкільній ділянці

§        Персональні творчі виставки

§        Психологічна допомога

§        Шкільні громадські організації

 

 

§        Школа - для дитини, а не дитина – для школи.

§        Особистість виникає в ранньому дитинстві, а дитина в школі – повноцінна особистість.

§        Особистість дитини – субєкт у педагогічному процесі.

§        Особистість – мета освітньої системи, а не засіб для досягнення будь-якої мети.

§        Кожна дитина талановита.

§        Кожна дитина має право на помилки.

§        Кожна дитина має право на вільний творчий пошук.

Ідеальна модель випускника навчально-виховного закладу

села Мислятина: патріот рідної школи та села, корисний для суспільства, творець власного життя, веселий і оптимістичний, толерантний та впевнений у собі.

  

Девізом роботи  кожного вчителя є пять дієслів індивідуального підходу до учня:

Любити!

Розуміти!

Приймати!

Співпереживати!

Допомагати!

          ( за Є. Ільїним)

Школа  успішного розвитку особистості „ Пошук” є  унікальною установою, яка має  власне ім’я,  свою філософію, відповідні девіз і емблему, гімн,  положення, схвалене  всіма її членами – дітьми, вчителями, батьками.

Сім золотих правил

1.    Треба любити те, що робиш. І йти вперед крок за кроком.

                                                                     ( І. Павлов )

2.    Інтелігентом неможна прикинутися.

                                                         ( Д. Ліхачов )

3.    Ввічливість виховується тільки ввічливістю і нічим іншим.

                                                                      ( В. Джемс )

4.     „Магічна десятка”: порахуйте до десяти, перш ніж дати волю своєму гніву. І він видасться вам безглуздим.

                                                         ( В. Джемс )

5.      Мудрець шукає все в самому собі, нерозумна людина – в іншому.

                                                          ( Конфуцій )

6.       Жодна велика перемога неможлива, якщо їй не передує мала перемога над самим собою.

                                                           ( Л. Леонов )

7.       Перші кроки завжди найважчі.

                                            ( Р. Тагор )

 

Філософія школи

 

Народна мудрість говорить:

„Якщо ви мислите на рік уперед – сійте зерна,

Якщо ви мислите на десять років уперед – садіть дерева,

Якщо ви мислите на сто років уперед – виховуйте Людину”