Відомості про вчителів

 

Янкова Раїса Олексіївна–директор школи,вчитель біології та географії

Категорія -вища

 Стаж роботи:28 років

Тема самоосвіти: «Формування позитивної мотивації навчання на урокаї біології та географії»

 

Дисяк Валентина Леонідівна - заступник директора з навчально-виховної роботи, вситель математики та інформатики

Категорія -спеціаліст

 Стаж роботи: 10 років

Тема самоосвіти: «Застосування інтерактивних технологій для розвитку  творчих здібностей учнів на уроках біології та географії»

 

Путінцова Оксана Анатоліївна –вчитель біології та географії

Категорія -І

 Стаж роботи: 13 років

Тема самоосвіти: «Застосування інтерактивних технологій для розвитку  творчих здібностей учнів на уроках біології та географії»

Луцик Світлана Миколаївна -вчитель української мови та літератури

Категорія: І

Педагогічний стаж: 25 років

Тема самоосвіти: «Впровадження і використання технологій особистісно орієнтованого навчання на уроках української мови і літератури»

Довбиш Оксана Домініківна –вчитель математики та інформатики, голова МО вчителів природничо-математичного циклу

 Категорія -вища

Педагогічне звання-старший вчитель

Стаж роботи: 22 роки

Тема самоосвіти: «Формування позитивної мотивації на уроках математики та інформатики засобами інноваційних форм і методів навчання»

Довбиш Іван Анатолійович-вчитель математики та фізики

Категорія -вища

 Стаж роботи:14 роки

Тема самоосвіти: «Формування позитивної мотивації на уроках математики та інформатики засобами інноваційних форм і методів навчання»

Жуняк Наталія Дмитрівна  -вчитель зарубіжної літератури

Категорія -І

 Стаж роботи:20 років

Тема самоосвіти: «Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом особмстісно орієнтованого підходу до навчання»

 

Лобачук  Михайло Миколайович –вчитель фізичного виховання та ДПЮ

Категорія -вища

Педагогічне звання-старший вчитель

 Стаж роботи:31рік

Тема самоосвіти: « Підвищення рівня фізичної підготовки школярів шляхом впровадження нових педагогічних технологій. Раціональне використання часу на уроках фізичної культури»

Киданюк Максим Володимирович –вчитель трудового навчання, економіки та основ здоров’я

Категорія -вища

 Стаж роботи:13 років

Тема самоосвіти: «Активізація пізнавальної діяльності на уроках та в позакласній роботі»

Луцик Валентина Миколаївна –вчитель початкових класів

Категорія -І

 Стаж роботи:16 років

Тема самоосвіти: «Активізація пізнавальної діяльності учнів  шляхом впровадження інтерактивних методів навчання та виховання»

Карун Оксана Василівна –вчитель початкових класів

Категорія -І

 Стаж роботи:25 років

Тема самоосвіти: «Формування ключових компетентностей учнів початкових класів в умовах сьогодення »

Пертенко Раїса Сергіївнавчитель початкових класів

Категорія -I

 Стаж роботи:13 років

Тема самоосвіти: «Активізація пізнавальної діяльності на уроках та в позакласній роботі»

 

Горда Володимир Михайлович -вчитель історії та правознавства

Категорія: вища

Педагогічний стаж:   років

Тема самоосвіти: « Реалізація компетентності через діяльнісне навчання на уроках історії»

Гримак Людмила Миколаївна-вчитель англійської мови 

Категорія: ІІ

Педагогічний стаж:      років

Тема самоосвіти:  «Проектна методика на уроках англійської мови»

 

Никитюк Галина Андріївна-голова МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу, вчитель української мови та літератури

Категорія: І

Педагогічний стаж: 25 років

Тема самоосвіти: «Активізація розвитку нестандартного мислення, логіки, міркування в особистісно орієнтованому навчанні»